תקנון תרומות ומדיניות ביטול תרומה

1.     אתר אינטרנט זה הינו האתר הרשמי של הרצוג המרכז הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה מס’ עמותה 580462067 ומאפשר איסוף תרומות עבור הפעילות של המרכז. כל שימוש באתר האינטרנט, לרבות מתן תרומות, מהווה את הסכמתכם לנהוג בכפוף לתקנון זה ולפיו. אנא קראו את התקנון בעיון.

2.     התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לכל המגדרים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לאישה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.

3.     הרצוג המרכז הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה מאפשר לך באמצעות אתר זה לתרום כסף לטובת פעילות העמותה בדרך קלה, נוחה ומהירה – ניתן לשלם בכרטיס אשראי בתשלום אחד, בהוראת קבע חודשית או באמצעות הטלפון.

4.     בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והגולש יקבל תשובה מיידית באשר למצב העסקה והאם התקבלה או נדחתה. פעולת התשלום מאובטחת בתקן .PCI DSS

5.     מדיניות ביטול תרומה / עסקה: מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי סכום החיוב ו/או ביטול עסקה. ניתן לבטל עסקה בתוך  14 יום מיום שבוצעה פעולת התרומה באינטרנט או בטלפון ע”פ חוק הגנת הצרכן .1981 העמותה תבצע ביטול או שינוי סכום תרומה על פי בקשת התורם במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור. שיעור דמי הביטול: 5% מערך העסקה או 100 ₪ הנמוך מביניהם.

6.     אין לתת פרטים כוזבים. מילוי פרטים כוזבים בטופס התרומה או מתן פרטים כאמור בתרומה טלפונית מהווים עבירה פלילית. גולש שיעבור עבירה זו עשוי להיות צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.

7.     אם עסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה בהתאם. כדי להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה, במס’ טלפון 02-6449666

8.     העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי גולשים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלא. פרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובעים ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בהקשר לתקנון זה תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז ירושלים בלבד.

9.     אני מאשר שגילי הוא לפחות 18 שנה, שקראתי ואני מסכים לתקנון האתר ומדיניות הפרטיות המפורטת להלן.

10.  מדיניות פרטיות :העמותה מכירה בחובתה לשמור על פרטיות הגולשים והתורמים. העמותה לא תעביר פרטי התורמים לגורם שלישי, מלבד לחברת האשראי לצורך ביצוע פעולת התרומה, ולא תעביר לכל גורם שלישי פרטי גולשים אחרים. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח בדיוור ישיר מידע על פעילותה, ניוזלטר וכד’ לגולשים שמילאו פרטיהם באתר. בכל דיוור ניתנת האפשרות להסרה מרשימת התפוצה, בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים תיקון מס’ 40 התשס”ח- 2008).

11.  אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, אתה מתבקש שלא להשתמש באתר האינטרנט עבור ביצוע תרומות.

תקנון ביטול עסקה

עסקת קורס/כנס/יום עיון/סדנא/הדרכה/הרצאה שבוצעה במכר מרחוק במקרים בהם בוצעה העסקה במכר מרחוק (עסקה מבוצעת באמצעות טלפון או אינטרנט) הצרכן זכאי לבטל את העסקה עד 14 יום מיום ביצוע העסקה. 

שיעור דמי הביטול: 5% מערך העסקה או 100 ₪ הנמוך מביניהם. (סעיפים 14ג- 14 ה לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981).

לינק ביטול תרומה/עסקה